فرم پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد
نام : ** نام پدر: ** کدملی: **
نام خانوادگی : ** شماره شناسنامه: ** سال تولد: **
رشته و گرایش(اولویت 1): * رشته و گرایش(اولویت 2): *
سوابق تحصیلی توضیح: براساس ایین نامه 77948/21 در تاریخ 5/5/1393 تنها دانشجویان کارشناسی پیوسته می توانند به شیوه بدون شرکت در آزمون ارشد پذیرفته شوند.

*داوطلب 115 واحد تا پایان نیمسال هفتم باید گذرانده باشد.


رشته تحصیلی کارشناسی: ** دانشگاه محل تحصیل: ** تاریخ شروع دوره:
//
تاریخ اخذ مدرک: ** میانگین نمرات تا پایان نیمسال هفتم: ** تعداد دانشجویان هم ورودی: **
تعداد ترم های گذرانده: ** دوره: رتبه در میان هم ورودی ها: **
شامل 10 درصد برتر دوره خود هستید؟ تعداد واحدهای گذرانده شده تا پایان ترم 7: **
تلفن همراه: ** کدپستی: ** تلفن تماس: **
نشانی دقیق داوطلب: ** توضیحات ضروری داوطلب:
ارسال عکس:
(اجباری)(حجم فایل نباید بیشتر از 250kb باشد . فرمت عکس jpgبا jpeg)
گواهی رتبه در دوره کارشناسی:
(اجباری)(حجم فایل نباید بیشتر از 250kb باشد . فرمت عکس jpgبا jpeg)
کارت ملی:
(اجباری)(حجم فایل نباید بیشتر از 250kb باشد . فرمت عکس jpgبا jpeg)
ریز نمرات کارشناسی:
(اجباری)(حجم فایل نباید بیشتر از 250kb باشد . فرمت عکس jpgبا jpeg)
ارسال دیگر گواهی ها(مانند فرم ثبت اختراع، گواهی رتبه در جشنواره خوارزمی یا المپیادهای دانشجویی،صفحه اول مقالات و...):
(اختیاری)(حجم فایل نباید بیشتر از4.5مگ باشد . فرمت بصورت zip یا rar باشد)
لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*