آدرس پستی:

 

استان کهگیلویه و بویر احمد- شهرستان بویر احمد – یاسوج – میدان معلم – خیابان دانشجو – دانشگاه یاسوج – مدیریت امور آموزشی – کد پستی : 7591874831

Email : admission@yu.ac.ir

دریافت شماره تماس واحدهای آموزشی دانشگاه  دانلود

صفحه مدیریت امور آموشی دانشگاه