1_ آئین‎نامه آموزشی دوره‎های کاردانی،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

جهت دریافت اینجا را کلیک کنید.

 

2_ آئین‎نامه قدیم آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و شیوه نامه اجرایی آن

 جهت دریافت اینجا را کلیک کنید

   

3_ آیین نامه میهمانی و انتقال

 جهت دریافت اینجا را کلیک کنید