Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ٠٤ شهريور ١٣٩٨


تقویم آموزشی سال تحصیلی 99_98 منتشر شد.
تقویم آموزشی سال تحصیلی 99_98 منتشر شد.

تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97(اصلاحیه)
تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97(اصلاحیه)

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98_97 منتشر شد.
تقویم آموزشی سال تحصیلی 98_97 منتشر شد.

تقویم آموزشی سال تحصیلی 97_96 منتشر شد.
تقویم آموزشی سال تحصیلی 97_96 منتشر شد.

بر گزاری دومین همایش ملی آموزش عالی در تاریخ 1396/02/14
دومین همایش ملی آموزش عالی (سرآمدی آموزش) با حضور وزیر علوم،تحقیقات و فناوری،وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سایر پژوهشگران، 14 اردیبهشت 1396 در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>