Return to Skip Menu

Main Content

شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٩

اطلاعیه شماره 2– زمان و چگونگی شرکت در مصاحبه دکتری مرحله دوم ارزیابی تخصصی آزمون دکتری سال 1399 و همچنین پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان بدون آزمون 1399
اطلاعیه شماره 2– زمان و چگونگی شرکت در مصاحبه دکتری مرحله دوم ارزیابی تخصصی آزمون دکتری سال 1399 و همچنین پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان بدون آزمون 1399
اطلاعیه شماره 2– زمان و چگونگی شرکت در مصاحبه دکتری مرحله دوم ارزیابی تخصصی آزمون دکتری سال 1399 و همچنین پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان بدون آزمون 1399

قابل توجه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت در مرحله مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» ( نیمه متمرکز ) سال 1399 در دانشگاه یاسوج
قابل توجه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت در مرحله مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» ( نیمه متمرکز ) سال 1399 در دانشگاه یاسوج

اطلاعیه- زمان و نحوه ثبت نام غیرحضوری و حضوری پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد سال 1398
اطلاعیه- زمان و نحوه ثبت نام غیرحضوری و حضوری پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد سال 1398

تمدید مهلت ثبت نام غیرحضوری رشته محل های بر اساس سوابق تحصیلی
ثبت ‎نام غیرحضوری رشته محل های بر اساس سوابق تحصیلی تا پایان روز جمعه مورخ 1398/07/19تمدید گردید.

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>