Return to Skip Menu

Main Content

سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨


اطلاعیه دانشگاه یاسوج درخصوص پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 95-94 این دانشگاه
اطلاعیه دانشگاه یاسوج درخصوص پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 95-94 این دانشگاه

امتحان زبان کارشناسی ارشد-اطلاعیه بسندگی
تاریخ امتحان زبان کارشناسی ارشد
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد95-94
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

خذف موقت اطلاعیه پذیرش دانشجوی بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 94-95
خذف موقت اطلاعیه پذیرش دانشجوی بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 94-95

اطلاعیه دانشگاه یاسوج در خصوص معرفی شدگان چند برابر ظرفیت در مرحله مصاحبه آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1394
معرفی شدگان چند برابر ظرفیت در مرحله مصاحبه آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1394

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>